tisk.png, 294B

Nový školní rok byl zahájen!

Stalo se již tradicí, že první školní den se do školy nejde, alespoň tedy v případě naší školy. Žáci a vyučující se totiž setkávají v Knihovně Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem. Především noví žáci jsou řádně přivítáni a seznámeni s pedagogickým sborem. První ročníky také jako již tradičně odjíždějí druhý školní den na úvodní seznamovací kurz, který probíhá v Českém ráji.

Stejně jako studenti chodí o letních prázdninách na brigády, tak i vedení školy a další pracovníci v červenci a srpnu nezaháleli. Největší novinkou je vybudování přístupového systému, který využívá ISIC karty. Touto akcí se podstatně zvyšuje kvalita poskytovaných služeb našim žákům. Školní budova se tím stala bezpečnější, všechny příchody a odchody jsou monitorovány, rodiče mají přehled o docházce svých potomků. Používané ISIC karty jsou fantastickým studijním dokladem, otevírající žákům velkou řadu slev a výhod. Dalším krokem k postupné digitalizaci školy je zavedení tzv. elektronické třídnice, která ulehčí práci vyučujícím, vedení školy a také třídním službám. V každé učebně je nyní umístěn alespoň jeden počítač, v mnohých jsou dataprojektory nebo LCD televize a další vybavení bude postupně doplňováno.

Pro zlepšení komfortu, žákyň a žáků oboru kadeřník při odborném výcviku, bylo rozšířeno příslušné pracoviště. Pokud se přijdete ostříhat do našeho Kadeřnictví, tak Vás čekají kvalitní služby za velmi nízké ceny. Další novinkou je to, že žáci a žákyně oblékají od nového školního roku školní stejnokroj.

Věříme, že nejenom tyto novinky přispějí ke kvalitnější výuce a příjemněji strávené době ve školní budově. Žákům prvních ročníků přejeme, aby se co nejrychleji adaptovali a v naší škole se jim líbilo.

Fotografie

Autor: Vedení školySoukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena