tisk.png, 294B

Školní informační kanál

Během jarních prázdnin byla ve vstupu školy instalována plazmová obrazovka. Tento nový prostředek interní komunikace si škola dlouhodobě pronajala v rámci projektu společnosti ŠIK CZ s.r.o.

Cílem projektu ŠIK je oslovit co nejširší skupinu mladých lidí prostřednictvím video spotů, které mají preventivní, osvětově-vzdělávací a informační charakter. Projekt ŠIK usiluje o realizaci efektivní prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ, a to ve spolupráci s dalšími státními i nestátními organizacemi.

Projekt ŠIK chce cílové skupině zabezpečit neustálý přísun kvalitních a žádaných informací, které se týkají následujících oblastí:

  • oblast primární a sekundární prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže,
  • oblast nespecifické prevence,
  • možnosti dalšího vzdělávání žáků a studentů,
  • oblast mimoškolní činnosti a aktivního trávení volného času,
  • aktuality ze světového dění, ze světa kultury, techniky.

Po umožnění správy vyhrazeného času pro školu budou na obrazovce promítány nejrůznější informace, videa a fotografie ze života školy.

www.sikcz.cz

Autor: Richard Červený ml.Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena