tisk.png, 294B

Rozhovor s... Jiřím ŠLÉGLEM

V prvním rozhovoru školního newsletteru vyzpovídáme nového vyučujícího pana Dr. Jiřího Šlégla.

Někteří ze studentů Vás již měli možnost poznat v minulých školních letech. Jaká byla Vaše cesta od částečného úvazku ke kmenovému učiteli Podřipské školy?
Sedm let (od roku 2003) jsem učil nejdříve na SOŠ Penso (od roku 2007 – Ekonom)
a souběžně s tím od roku 2004 na zdejší Podřipské SOŠ. Nejsem zde tedy úplným nováčkem. Letošní školní rok na Podřipské škole je tedy již šestý. Do minulého školního roku jsem učil celkem na třech školách – také na VOŠ Ekonom v Litoměřicích.

Jaké předměty vyučujete v současném školním roce, případně co dalšího máte v kompetenci?
Vyučuji většinu humanitních předmětů od občanské nauky přes dějepis, estetiku, dějiny kultury, psychologii až k propagaci a metodice průvodce – celkem 27 hodin. Navíc vyučuji tyto předměty na dálkovém studiu. Od letošního školního roku působím na zdejší škole také jako výchovný poradce a poradce pro volbu povolání.

Je pravda to, že jste velmi kompetentní vyučující? Jaké máte vzdělání?
To jestli jsem kompetentní nemohu posoudit sám. Kompetenci zaměstnanců by měl posoudit vždy jeho nadřízený. Vystudoval jsem historii a pedagogiku na Pedf UK Praha. Rigorózní zkoušku (PhDr.) jsem vykonal z historie. Na toto studium jsem poté navázal pětiletým postgraduálním studiem filosofie (Ph.D.), které jsem letos ukončil státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

Život není pouze o práci, co děláte nejraději ve svém volném čase?
Docela rád pracuji manuálně. Tam je totiž hned vidět výsledek práce. Dokonce musím říct, že mě to baví. Jinak (pokud mám peníze) rád cestuji. Hrady, zámky, muzea, galerie. Nechápu, když někdo jede třeba do Itálie a tam celou dovolenou proleží na pláži. Já musím být pořád v pohybu. Jinak také rád a hodně čtu.

Čeho byste rád dosáhl na naší škole? Co plánujete?
Rád bych zlepšil celkové klima ve třídách. Nejen, že se poté v takové třídě lépe učí, ale studenti pak chodí raději do školy. V souvislosti s tím se budu snažit pořádat pro studenty poznávací exkurze, na kterých většinou dojde ke scelení kolektivu. Smyslem mé práce jako výchovného poradce bude tedy to, aby se studenti i učitelé ve škole cítili lépe.

Jak jste zatím spokojen nebo nespokojen na Podřipské škole?
Nechci to zakřiknout, ale jsem velice mile překvapen. Nejen studenty, ale především atmosférou ve sborovně, která je velice přátelská. Musím také říct, že i komunikace s vedením školy je výborná – vím, že to nebývá všude zvykem.

Děkujeme za rozhovor.

Autor: Richard ČervenýSoukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena