tisk.png, 294B

Přednáška o drogové problematice

Dne 21. 2. 2011 uspořádala Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s. v Roudnici nad Labem ke svému dvacetiletému výročí od založení školy další vzdělávací seminář pro ředitele škol, výchovné poradce, ale také pro širokou odbornou veřejnost. Tentokrát jsme přivítali pana plk. Mgr. Břetislava Brejchu z Národní protidrogové centrály v Praze. Ten všechny účastníky přednášky seznámil velice poutavou a srozumitelnou formou s nejdůležitějšími otázkami drogové problematiky. Své závěry shrnul do čtyř základních okruhů problémů: šlo o aktuální stav drogové scény v ČR, implementaci návykových látek do školních řádů, rozbor konkrétních příkladů z praxe s návodem jak postupovat a doporučení k testování návykových látek ve školním prostředí (proč, kdy a jak testovat - praktické postupy).

Výklad byl doplněn konkrétními ukázkami doporučených přístrojů, které lze ve školní praxi použít. Důraz byl kladen především na legislativní soulad školního řádu s právními předpisy, které upravují tuto problematiku. O úspěšnosti a poutavosti přednášky svědčí živá diskuze, které se v průběhu prezentace velice často vedla. Sám plk. Brejcha zhodnotil přednášku jako velice zdařilou a efektivní. Stejně pozitivně zhodnotila tuto akci také většina jejich účastníků.

Jako dalšího hosta plánujeme zástupce CERMATU, který pohovoří o problematice státních maturit a srovnávacích testů na základních školách.

Autor: PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

Přednáška - protidrogová prevence

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena