tisk.png, 294B

Pravidelné přednášky

Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s. si uvědomuje důležitost šíření a prezentace obtížně dostupných informací. V dnešní době internetu a rychle se měnících společenských podmínek se poznatky a znalosti o nejrůznějších problémech společnosti postupně zpovrchňují a zjednodušují. Chybí také interdisciplinární souvislosti. Proto se rozhodla Podřipská škola pravidelně pořádat přednášky předních českých odborníků z nejrůznějších společenskovědních oblastí, kteří vybrané otázky zhodnotí a okomentují z pohledu nejnovějších vědeckých poznatků. Témata, o kterých se bude hovořit, jsou vybírána s ohledem na společenské i osobní potřeby každého člověka. Mluvit se bude o problematice školství, sociálně patologických jevech, o psychologii, sociologii, ekologii, filosofii, ale také o problematice zdraví. Spolupracovat v tomto smyslu budeme se sociálním úřadem města Roudnice nad Labem, ale i s jinými státními institucemi, které podobnou problematiku řeší. Podřipská škola tak vzdělává a bude vzdělávat nejen středoškoláky, ale jde jí také o to, aby i široká veřejnost pochopila, že vzdělání člověka nekončí předáním maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu. Velice populární a vyhledávané je v současné době i tzv. terciální školství, které v tomto smyslu v Roudnici nad Labem a v  jejím okolí chybí. Podřipská škola chápe vzdělávání člověka jako celoživotní aktivitu. Lidem, kteří toto pochopili se tak bude snažit vyjít vstříc pořádáním veřejných i pro odborníky (ředitelé škol a výchovní poradci) určených přednášek.

Autor: PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena