tisk.png, 294B

MUDr. RADIM UZEL NA PODŘIPSKÉ ŠKOLE

K  blížícímu se dvacetiletému výročí založení Soukromé podřipské střední odborné školy se 30. listopadu 2010 konala úvodní přednáška pana MUDr. Radima Uzla CSc., známého sexuologa a gynekologa na téma: „Zavést sexuální výchovu do škol ANO či NE?“ Této přednášky se účastnilo několik studentů, učitelů, zástupců a ředitelů základních škol z Roudnice nad Labem a širokého okolí. Přednáška byla určena zejména pro pedagogy, jelikož jejím cílem bylo přesvědčit o tom, že sexuální výchova je pro mládež velmi důležitá. K této příležitosti nám pan doktor Uzel společně s paní Alenou Kuldovou, ředitelkou Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, přiblížili co to vlastně sexuální výchova je a proč je pro člověka důležitá.

Přednáška se konala ve velmi příjemném, hezkém a útulném prostředí Soukromé podřipské střední školy, kde nám bylo nabídnuto také občerstvení a měli jsme možnost sledovat projekci prezentace na plátně. S místem uskutečnění přednášky byli všichni spokojeni. Účastníci byli nejen poučeni (jak to tak u přednášek bývá), ale též pobaveni, jelikož pan doktor Radim Uzel umí při vyprávění vtipně zaujmout, a to je pro posluchače velmi důležité. Dozvěděli jsme se o Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, kde je pan doktor Uzel předsedou. Dále jsme byli seznámeni s mnohými informacemi (důvody) proč je sexuální výchova důležitá a v čem přesně spočívá. Zavedením této výchovy do škol by žáci měli možnost lépe poznávat sami sebe, své tělo a jeho potřeby. Naučili by se o sebe lépe starat z hlediska zdravotního ale i duševního. Přinášelo by to samá pozitiva pro prevenci různých pohlavních chorob a onemocnění a spoustu dalších možností. Samozřejmě se zde také jedná o psychické zdraví dětí a mládeže. Z toho všeho vyplývá, že vždy je lepší prevence nežli léčba. Sexuální výchova totiž spočívá právě prevenci.

Celá přednáška trvala téměř hodinu a půl, a za tuto dobu jsme měli možnost se nejen příjemně občerstvit, ponaučit, ale i poznat přístup k sexuální výchově v Čechách i v jiných zemích, protože pan doktor za poznatky a zkušenostmi též cestuje. Paní Alena Kuldová nám předvedla jakým způsobem sexuální výchovu na základních školách vyučuje. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu pořádá nejen přednášky pro děti a mládež, ale také pro dospělé. Společnost má své internetové stránky, kde jsou zaznamenány veškeré aktivity. Na ukázku nám prezentovala některé pomůcky, které při výuce používá, tj. odborné knihy, fotografie a gumové pomůcky, což nás všechno také zapojilo do „hry“. Na závěr proběhla krátká diskuze k tématu, a to o otázkách, které jsme si pro pana doktora Uzla během celé přednášky připravili. Panu Uzlovi a též paní Kuldové jsme byli moc vděční za jejich čas, který nám věnovali. Tuto akci nelze hodnotit jinak než pozitivně, a proto si i příští přednášky nenecháme ujít. Na konec můžeme zvolat „Sexuální výchově zdar!“.

Autorky: Svatava Rejvoldová, Marcela Lansfeldová
žákyně třídy 2MOC

Přednáška - Dr. Uzel

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2011 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena