tisk.png, 294B

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Podmínky, termíny a kritéria přijetí ke studiu
Počty přijímaných žáků na jednotlivé obory a otvírané obory

Termín odevzdání přihlášek ke studiu

 • 1. 3. 2017

Termíny přijímacího řízení

 • Denní studium
  • 1. kolo – 12. 4. 2017
  • 2. kolo - 19. 4. 2017
  • náhradní termín - 11. a 12. 5. 2017
 • Studium při zaměstnání v Roudnici n. L.
  • 1. kolo – 12. 4. 2017
  • 2. kolo - 19. 4. 2017
  • náhradní termín - 11. a 12. 5. 2017
 • Studium při zaměstnání v Ústí n. L.
  • 1. kolo – 12. 4. 2017
  • 2. kolo - 19. 4. 2017
  • náhradní termín - 11. a 12. 5. 2017

Podmínky a kritéria přijetí

Studijní obory

Obory: management obchodu, personální management, logistika, management cestovního ruchu, hotelnictví, podnikání (dálková forma).

1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči budou přijati na základě jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na ZŠ.

Kritéria přijetí:

 • Přijímací zkoušky - 60%
  • Jednotné zkoušky centrálně zadávané CERMATEM se budou konat písemnou formou z českého jazyka a matematiky (učivo základní školy)
  • Prospěch na ZŠ – 40% ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku)
   • 1,00 .........................100 bodů
   • 3,00 ............................ 0 bodů
  • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)

2.kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

  • Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku)
   • 1,00 .........................100 bodů
   • 3,00 ............................. 0 bodů
  • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)

Učební obory

Obory: kuchař-číšník, kadeřník, prodavač.

Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku)

  • 1,00 .........................100 bodů
  • 3,00 ............................. 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)

Žáci se sníženou známkou z chování jsou přijímání pouze ve výjimečných případech, po projednání se zákonnými zástupci žáka a aktuálního vyjádření pedagogicko psychologické poradny, případně základní školy, kterou žák navštěvoval.

O přijetí ke studiu rozhoduje ředitel školy ve správním řízení.

POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ NA JEDNOTLIVÉ OBORY A OTVÍRANÉ OBORY

 • Studijní obory
  • Management obchodu (63-41-M/01) 25 žáků
  • Personální management (63-41-M/01) 25 žáků
  • Logistika (63-41-M/01) 25 žáků
  • Management cestovního ruchu (65-42-M/02) 25 žáků
  • Hotelnictví (65-42-M/01) 25 žáků
 • Učební obory
  • Kuchař – číšník (65-51-H/01) 25 žáků
  • Kadeřník (69-51-H/01) 25 žáků
  • Prodavač (66-51-H/01) 25 žáků
 • Nástavbové studium
  • Podnikání (64-41-L/51) - dálkové studium 120 žáků

Předkládá
Mgr. Richard Červený
ředitel školy

 


Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2017 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena