tisk.png, 294B

Maturitní zkouška

Oficiální web nové maturity.

Rozpis ústní části maturitní zkoušky - 4HMF

Rozpis ústní části maturitní zkoušky - 3P

Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Pokyn ředitele školy k maturitní zkoušce

Seznam základních děl studentské četby k maturitní zkoušce 2017


Oznámení ředitele k profilové části maturitní zkoušky pro roky 2017

Ředitel školy určuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dle § 79 nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky

 • Povinné zkoušky
  • Ekonomika podniku – ústní zkouška - témata v pdf
  • Cestovní ruch – ústní zkouška - témata v pdf, zeměpis cestovního ruchu – ústní zkouška - témata v pdf (obor management cestovního ruchu)
  • Provoz hotelu (obor hotelnictví) - ústní zkouška - témata v pdf
  • Účetnictví – písemná zkouška - témata v pdf
  • Technologie přípravy pokrmů + technika obsluhy (obor hotelnictví) - písemná zkouška - témata v pdf
  • Metodika průvodcovství - písemná zkouška (obor management cestovního ruchu) - témata v pdf
  • Podnikatelský záměr - praktická zkouška (obor management obchodu, logistika, personální management, finanční služby)
  • Praxe v restauraci + samostatná odborná práce - praktická zkouška (obor hotelnictví)
 • Nepovinné zkoušky

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2017 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena