tisk.png, 294B

Maturitní zkouška

Oficiální web nové maturity.

Podzimní termín MZ

Přehled důležitých termínů:

 • 11. 6. 2018 – Termín zpřístupnění přihlašovací aplikace pro projekt MZ2018P v IS CERTIS.
 • 25. 6. 2018 – Nejzazší datum, do kterého Vám žáci mají předat přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2018.
 • 29. 6. 2018 do 12:00 hodin – Datum, do kdy musí školy nejpozději ukončit přihlašování v rámci projektu MZ2018P.
 • 4. 7. 2018 – Nejzazší termín pro předání výpisů z přihlášek žákům, kteří se přihlásili k podzimnímu zkušebnímu období. 
 • 10. 7. 2018 – Termín, kdy spádové školy ukončí rozsazování žáků do učeben.
 • 3. – 5. 9. 2018 – Termíny konání písemných zkoušek SČ MZ.

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Pokyn ředitele školy k maturitní zkoušce

Seznam základních děl studentské četby k maturitní zkoušce 2018 (třída 4HML, 3P)


Oznámení ředitele k profilové části maturitní zkoušky pro roky 2018

Ředitel školy určuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dle § 79 nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky 2017/2018

V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s., určuje následující:

1. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek, a to následujícím způsobem:

Třída

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Nepovinná zkouška

4HML

ústní zkouška

praktická zkouška

ústní zkouška

ústní zkouška

Management obchodu (RVP 63-41-M/01)

Ekonomika a obchod

Účetnictví

Podnikatelský záměr - obhajoba

 • Anglický jazyk

 • Cestovní ruch

 • Informační a komunikační technologie

 • Německý jazyk

Logistika (RVP 63-41-M/01)

Ekonomika a logistika

Účetnictví

Podnikatelský záměr - obhajoba

Personální management (RVP 63-41-M/01)

Ekonomika a personalistika

Účetnictví

Podnikatelský záměr - obhajoba

Management cestovního ruchu (RVP 65-42-M/02)

Cestovní ruch a zeměpis cestovního ruchu

Metodika průvodcovství

Podnikatelský záměr - obhajoba

Hotelnictví (RVP 65-42-M/01)

Cestovní ruch a provoz hotelu

Praxe v restauraci

Technologie přípravy pokrmů  a technika obsluhy

 

Třída

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Nepovinná zkouška

3P

ústní zkouška

ústní zkouška

praktická zkouška

ústní zkouška

Podnikání (RVP 64-41-L/51)

Ekonomika podniku

Marketing a management

Účetnictví

 • Anglický jazyk

 • Německý jazyk

 • Ruský jazyk

 • Právo

Třída

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Povinná zkouška

Nepovinná zkouška

3PB, 3PC

ústní zkouška

ústní zkouška

praktická zkouška

ústní zkouška

Podnikání (RVP 64-41-L/51)

Ekonomika podniku

Marketing a management

Účetnictví


nebo


Informační a komunikační technologie

 • Anglický jazyk

 • Německý jazyk

 • Ruský jazyk

 • Právo

2. Témata uvedených zkoušek jsou stanovena v příloze.

Roudnice nad Labem, 1. 9. 2017, Ing. Richard Červený, ředitel školy

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky

 • Povinné zkoušky
  • třída 4HML
   • Ekonomika a logistika - ústní zkouška (obor logistika)
   • Ekonomika a personalistika - ústní zkouška (obor personální management)
   • Ekonomika a obchod - ústní zkouška (obor management obchodu)
   • Cestovní ruch a zeměpis cestovního ruchu– ústní zkouška (obor management cestovního ruchu)
   • Cestovní ruch a provoz hotelu - ústní zkouška (obor hotelnictví)
   • Technologie přípravy pokrmů a technika obsluhy - ústní zkouška (obor hotelnictví)
   • Účetnictví – praktická zkouška (obor management obchodu, logistika, personální management)
   • Metodika průvodcovství - praktická zkouška (obor management cestovního ruchu)
   • Obhajoba podnikatelského záměru - ústní zkouška (obor management cestovního ruchu, management obchodu, logistika, personální management)
   • Praxe v restauraci a samostatná odborná práce - praktická zkouška (obor hotelnictví)
  • třída 3P
   • Ekonomika podniku – ústní zkouška
   • Marketing a management – ústní zkouška
   • Účetnictví - praktická zkouška
  • třídy 3PB a 3PC
 • Nepovinné zkoušky

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem

telefon +420 416 839 064    E-MAIL info@podripskaskola.cz

Instagram RSS FACEBOOK


Copyright © 2018 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s. - Všechna práva vyhrazena